The Breathwork Coach respecteert en bewaakt de privacy van alle bezoekers van deze website https://www.thebreathworkcoach.com van (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.

Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Deze worden uitsluitend gebruikt om jou zou goed mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.

The Breathwork Coach houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je deze website bezoekt, wanneer je informatie aanvraagt en wanneer je een beroep doet op onze diensten.

Je gegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen in te zien door en worden verwerkt door (medewerkers van) The Breathwork Coach. Administratieve gegevens (zoals bijvoorbeeld vermeld op facturen) kunnen worden gedeeld met een extern administratiekantoor.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens.

Beveiligde verbinding

Alle gegevens die je deelt via deze website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden. Dit kun je zien aan het voorvoegsel https voor het webadres.

In het kort

Als je je inschrijft via inschrijfformulier website, aanmeldt via mail of webshop geef je automatisch toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens nodig voor het kunnen deelnemen aan een retraite of trainings/workshopweekend. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

The Breathwork Coach is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt, dan kan je deze stellen via info@thebreathworkcoach.com

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door The Breathwork Coach verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vastleggen:

Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Automatisch geregistreerde gegevens bij het verzenden van gegevens via een web/contactformulier op deze site:

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

The Breathwork Coach bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent je gegevens

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij The Breathwork Caoch vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Je kunt ook verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens. Dit met uitzondering van gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden (bijv. factuurgegevens).

Wil jij niet dat The Breathwork Coach jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@thebreathworkcoach.com

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info@thebreathworkcoach.com

Komen wij er samen met niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heb je naar aanleiding van onze Privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.